Kontaktuak

*batez markatuak diren eremuak baitezpadakoak dira
Bilduak diren informazioak, informatika bidez tratatuak izanen dira, eta Herriko Etxeko zerbitzuei zuzenduak izanen dira Urruña, interes publikoko misioaren baitan.
Informazio hauen biltzea baitezpadakoa izanen da helburu horren betetzeko.
1978ko urtarrilaren 6ko « Informatika eta Libertateak » legea eta 2016ko apirilaren 27ko Datuen Zaintzarako Araudi Nagusia betetzeko, zutaz ari diren informazioetan sartzeko, hauen zuzentzeko, ezabatzeko eta mugatzeko eskubidea daukazu. Eskubide horiek betearazteko edo dispositibo honen baitan zure datu tratamenduari dagokion edozein galdera izanez gero, gure Datuen Zaintzarako Aholkulariarekin harremanetan jar zaitezke posta bidez: Urruñako Herriko Etxeko, 64122 Urruña edo ondoko helbide elektronikoa [datu babeserako ordezkarien helbide elektronikoa osatzeko: communication@mairie-urrugne.fr.
Gurekin harremanetan jarri ondoan, uste baduzu zure « Informatika eta Libertateak » eskubideak ez direla errespetatuak, erreklamazio bat helaraz dezakezu CNIL-era.
Informazio gehiago ukaiteko zoaz konfidentzialtasun Politikaren orrira.